Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES
 1. Puur Patrick, statutair gevestigd te Zuiderzeestraatweg 629a 8094AP Hattemerbroek en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 78610567.
 2. De Deelnemer: natuurlijk persoon welke een overeenkomst is aangegaan met Puur Patrick.
 3. De Overeenkomst: overeenkomst tussen Puur Patrick en de deelnemer

2. BEPALINGEN

 1. PuurPatrick.nl, bootcamp & personal training is ingeschreven bij k.v.k. te Zwolle onder nummer: 78610567
 2. De deelnemer verklaart geheel op eigen verantwoording deel te nemen aan de training.
 3. De trainingen worden door een gecertificeerde trainer gegeven, deelname is geheel op eigen risico.
 4. PuurPatrick.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 5. PuurPatrick.nl is niet aansprakelijk voor schade aan/ of vermissingen van persoonlijke eigendommen.
 6. PuurPatrick.nl heeft een inspanningsplicht, er is geen sprake van resultaatsverplichting. Deelnemers kunnen PuurPatrick.nl niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten/doelstellingen.
 7. Deelnemers zijn verplicht geschikt schoeisel en kleding te dragen om blessures te voorkomen.
 8. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts. Mocht PuurPatrick.nl risico´s inschatten m.b.t. deelname wordt dit gemeld.
 9. Bij weersomstandigheden zoals: onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.
 10. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door PuurPatrick.nl bewaard zullen worden. PuurPatrick.nl verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 11. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen.
 12. Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. 
 13. Deelnemers dienen vakanties ruim van tevoren aan te geven, de vakanties van de trainer worden ruim van tevoren aangegeven. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de deelnemer en/of trainer op vakantie is.
 14. PuurPatrick.nl biedt bij ziekte, blessures of afwezigheid van de trainer een alternatief, of de overeenkomst wordt met het aantal dagen/ weken van de afwezigheid verlengd.
 15. PuurPatrick.nl behoudt ten alle tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.
 16. De minimum leeftijd van een deelnemer is 16+ om deel te nemen aan een training.
 17. Een strippenkaart, abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 18. Abonnementen zijn per maand opzegbaar.
 19. Strippenkaarten zijn 3 maanden geldig.

3. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECH

 1. Van deze Algemene Voorwaarden van Puur Patrick kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Puur Patrick
 2. Van deze Algemene Voorwaarden van Puur Patrick kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Puur Patrick.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden van Puur Patrick kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Puur Patrick.
X